OZNAMY

Usmernenie pre klientov v čase od 3. mája 2021

5/5/2021

Blog image

Milí rodičia, klienti – deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií. Prinášame Vám krátky prehľad aktuálnych usmernení ohľadom prevádzky nášho centra.

Naše zariadenie od 3. mája 2021 do odvolania pokračuje v poskytovaní starostlivosti o klientov nasledovne:

Prezenčne realizujeme individuálne diagnostické psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a žiakov v regulovanom rozsahu a poskytujeme urgentné intervencie dohodnuté vopred telefonicky alebo mailovou poštou pri splnení nevyhnutných ochranných opatrení. 

S ohľadom na pandemickú situáciu Vás žiadame o dodržiavanie aktuálnych protiepidemických opatrení prijatých Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR:

  1. Pri vstupe na obe pracoviská CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a elokované pracovisko Galaktická 11, Košice sa vyžaduje Vyhlásenie návštevníka - klienta a jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  2. Využite dezinfekciu rúk umiestnenú pri vstupe na obe pracoviská.
  3. U klientov a sprevádzajúcej osoby sa vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest podľa aktuálneho Covid-automatu pre okresy Košice II, Košice III a Košice IV respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo rúškom.
  4. Počas celého pobytu na pracovisku dodržiavajte odstup min. 2 metrov od inej osoby, príp. využite na čakanie exteriér pracoviska.
  5. Pri návšteve prineste so sebou pero a pre dieťa 2 ceruzky za účelom realizácie diagnostického vyšetrenia.
  6. Ak sa do CPPPaP z dôvodu ochorenia alebo iného vážneho dôvodu v dohodnutom termíne nemôžete dostaviť, oznámte nám to čo najskôr, aby sme mohli uvoľnený termín poskytnúť ďalším čakajúcim klientom.

Služby v oblastiach poradenstva, konzultácií a krízovej intervencie poskytujeme naďalej aj dištančnou formou.

Naďalej poskytujeme aj on-line preventívne aktivity pre triedne kolektívy základných a stredných škôl v našej územnej pôsobnosti.   

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na telefónnych číslach:

  • 0911 030 930, 055-787 16 11 pre pracovisko Zuzkin park 10, Košice
  • 0911 193 930, 055-674 36 30 pre elokované pracovisko Galaktická 11, Košice

alebo prostredníctvom:

  • kontaktného formulára TU.
  • e-mailových kontaktov na zamestnancov a zverejnených mobilných čísel zamestnancov TU.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog