OZNAMY

Usmernenie pre klientov v čase od 8. februára 2021

2/6/2021

Blog image

Milí rodičia, klienti - deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií. Prinášame Vám krátky prehľad nových usmernení ohľadom prevádzky nášho centra.

Vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia prijaté Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, na usmernenie zriaďovateľa v súvislosti s epidemickou situáciou v meste Košice a v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov CPPPaP naše zariadenie od 8. februára 2021 do odvolania poskytuje starostlivosť o klientom v oblasti poradenstva, konzultácií a krízovej intervencie prevažne dištančnou formou.

Prezenčne poskytujeme len urgentné intervencie dohodnuté vopred telefonicky alebo mailovou poštou pri splnení nevyhnutných ochranných opatrení. 

Naďalej poskytujeme aj on-line preventívne aktivity pre triedne kolektívy základných a stredných škôl v našej územnej pôsobnosti.   

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na telefónnych číslach:

  • 0911 030 930 pre pracovisko Zuzkin park 10, Košice
  • 0911 193 930 pre elokované pracovisko Galaktická 11, Košice

alebo prostredníctvom:

  • kontaktného formulára TU.
  • e-mailových kontaktov na zamestnancov a zverejnených mobilných čísel zamestnancov TU.

Tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 21.1.2021:

V tomto náročnom období pracujú odborníci v poradenských zariadeniach nepretržite online.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog