OZNAMY

Usmernenie pre klientov v čase pandemickej situácie a obmedzenia voľného pohybu osôb od 2.11.2020 do 6.11.2020

11/29/2020

Blog image

Vzhľadom na súčasne vyhlásený výnimočný stav a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, vyplýva pre naších klientov nasledovné.

Vážení klienti

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 s účinnosťou od 2.novembra 2020 minister školstva vydal Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 1. novembra 2020.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia patrí cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, CPPPaP prijíma klientov a realizuje odborné činnosti v priamom kontakte s nimi (diagnostické vyšetrenia, terapeutické, poradenské, konzultačné služby) pri dodržaní opatrení stanovených Vyhláškou č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  v § 1 ods. 2., najmä:

  • preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ u dieťaťa nad 10 rokov a jednej jeho sprevádzajúcej osoby – zákonného zástupcu a klienta nad 18 rokov,
  • vyplnením aktuálneho Vyhlásenia zákonného zástupcu klienta/klienta nad 18 rokov o bezinfekčnosti.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog