OZNAMY

Voľné pracovné miesta v kategórii odborný zamestnanec - psychológ

5/31/2021

Blog image

Vážení odborní zamestnanci, zverejňujeme informácie o voľných pracovných miestach.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice ako zamestnávateľ informuje podľa § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o voľných pracovných miestach v kategórii  odborný zamestnanec – p s y c h o l ó g.

I n f o r m á c i e   o  voľných pracovných miestach

Výber bol ukončený.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog