Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
Oznam pre žiakov, študentov, rodičov a pedagógov
Novinky

Riaditeľstvo CPPPaP

 

oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR

poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení

počas prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach,

t. j. v období od 16.3.2020 do odvolania bolo pozastavené.

 

 

Vzhľadom na situáciu sme tu pre Vás v zmenenom režime a pracujeme nasledovným spôsobom:

 

Konkrétnych odborných zamestnancov môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. e-mailom:  

Vyhľadajte konkrétneho odborného zamestnanca - psychológa alebo špeciálneho pedagóga, ktorý spolupracuje s vybranou materskou, základnou alebo strednou školou v našej územnej pôsobnosti TU.

Pre psychologickú podporu kontaktujte vybraného psychológa. Zoznam mailových adries jednotlivých psychológov CPPPaP nájdete TU. Prostredníctvom e-mailu je možné dohodnúť sa na ďalšej forme spolupráce.

Pre špeciálno-pedagogickú podporu kontaktujte vybraného špeciálneho pedagóga. Zoznam mailových adries jednotlivých špeciálnych pedagógov CPPPaP nájdete TU. Prostredníctvom e-mailu je možné dohodnúť sa na ďalšej forme spolupráce.


  • V prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

  Tel. č.:  0911 030 930

E-mail:  prevenciazuzkinpark@gmail.com

 

 Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

V Košiciach 25.3.2020                                                                                                                    PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka
Prieskum VÚDPaP: COVID-19 a edukácia našich detí - zapojte sa
Novinky

COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu.

V slovenskom znení tu:
Online dotazník v maďarskej verzii nájdete tu:
On-line pracovná porada školských psychológov základných škôl 28.5.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na on-line pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční v dňa  

28. mája 2020 o 13:00 hod.  

 

P o z v á n k a

On-line pracovné porady školských psychológov stredných škôl 14.5.2020 a 21.5.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na on-line pracovné porady, ktoré sa uskutočnia v dňoch  

14. mája 2020 o 13:00 hod. a 21. mája 2020 o 13:00 hod.

 

P o z v á n k a  na 14. mája 2020

P o z v á n k a  na 21. mája 2020

Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
Novinky

Vážení rodičia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou prerušenia školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike súvisiacej s prevenciou šírenia nákazy koronavírusom Vám poskytujeme potrebné informácie k priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy.

 

Informácie k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021

a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí v CPPPaP.

 

O psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete naše CPPPaP požiadať aj vyplnením elektronickej žiadosti, ktorú nájdete TU.

 

 

CPPPaP  Zuzkin park 10, Košice priebežne vytvára databázu prijatých žiadostí o posúdenie školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorým poskytne termín a zrealizuje vyšetrenie dieťaťa. 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie
Novinky

Vážení rodičia

 

Ponúkame Vám niekoľko odporúčaní, ako sprevádzať deti aj v aktuálnej krízovej situácii.

 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie

 

Odporúčame do Vašej pozornosti aj podcast VÚDPaP "Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse", ktorý nájdete na webovej stránke tejto inštitúcie pod odkazom:


https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

 

a tiež ďalšie odporúčania VÚDPaP, ktoré Vám môžu pomôcť pri zvládaní učenia sa s deťmi doma v mimoriadnej situácii prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach na Slovensku:


11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma

Zásady komunikácie učiteľ - rodič - žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii

O videohrách vo vzdelávaní

 


Učíme sa doma

 

Prinášame Vám prehľad dostupných aktuálnych možností, spracovaný špeciálnymi pedagogičkami nášho CPPPaP, ktoré môžete v súčasnej sitácii využívať pri domácom vyučovaní s deťmi a rozvíjaní ich vedomostí a spôsobilostí.

Domáca škola - Inšpiráce, ako na to?

 

Alfbook ponúka všetkým žiakom a rodičom vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu počas prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach prístup ZADARMO ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli Alfbook. Prístup je okamžitý. Na úlohách môžu žiaci pracovať na všetkých typoch zariadení (PC, NB, tablet). Kliknite na webovú stránku

www.alfbook.sk

 

25.3.2020 Ministrestvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustilo webovú stránku na pomoc žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom v období prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach www.ucimenadialku. sk, kde nájdete podnety na to, ako pracovať s deťmi doma v časti: Podpora - pre rodičov a ďalšie informácie k organizácii školského roka, ktoré Vás môžu v tomto období zaujímať v časti: Termíny a Otázky.   

 

https://www.ucimenadialku.sk/

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci